—Politiikka—

 

Ympäristö, koulutus ja ihmisoikeudet ovat politiikkani avainsanat. Uskon, että yhteiskunnan tulee aktiivisesti toimia pitkäjänteisen kestävyyden ja vakauden hyväksi, luoda tasa-arvoa ja taata kaikille samankaltaiset edellytykset elämässä. Meillä on todella suuri työ edessämme, ottaen huomioon nykyisen hallituksen aikana tapahtuneen kehityksen! Yhteiskunnan suuntaa on muutettava ja uusia teitä raivattava.

Meidän on peruttava koulutuksen leikkaukset. Julkista terveydenhuoltoa tulee kehittää, ei yksityistää. Lääkärikäyntien hintoja tulee alentaa, ei korottaa. Kalliiksi tuleva veropako on pysäytettävä… ja niin lista jatkuu. Kaikki sanovat, että poliitikon pitää löytää oma lokeronsa. Pitääkö minun siis esiintyä rantaradan puolustajana? Ammattiyhdistyksen taistelijana? Rakastamani ruotsinkielen puolestapuhujana?

...harkitsevaisuutta, rohkeutta tehdä aloitteita, ja kriittistä ajattelua...

Maailma on monimutkainen eikä eduskunnassa voi valita itseään kiinnostavia asioita; siellä on kannettava vastuuta kaikista kysymyksistä - eikä kukaan ole kaikkitietävä. Itse olen aina ehdokkaissa arvostanut harkitsevaisuutta, rohkeutta tehdä aloitteita ja kriittistä ajattelua. Arvostan myös puutteista ja tietämättömyydestä avoimesti puhumista, sekä lämpimän sydämen sykettä, solidaarisuuden auraa yhteiskunnan heikoimpia kohtaan.

Meidän on katsottava kokonaisuutta. Veronkorotus tai veronalennus on usein osa kokonaista muutosten pakettia. Pitäkäämme tämä mielessämme kevään vaalikoneiden, väittelyiden ja konkreettisten kannanottojen aikana.

 
Foto: Christoffer Relander

Foto: Christoffer Relander

Ilmastokysymys ei voi odottaa

Haluan kantaa vastuuta aikamme suurimpien haasteiden - ilmastonmuutoksen ja lisääntyneen eriarvoistumisen - edessä. Nämä kaksi haastetta kuuluvat yhteen, koska sekä kapitalismi, että markkinoiden näkymätön käsi vievät meitä ekologisesti ja sosiaalisesti kestämättömään suuntaan. Suomi voi olla edelläkävijä ja vaikuttaa koko EU:ssa ja maailmassa. Ja meidän tulee muistaa, että vaikka olemme pieni maa, meillä on suuret päästöt asukasta kohden. Elämme kestämättömästi. Meidän on ohjattava yritystuet kokonaan uusiutuvaan energiaan ja ilmastosopeutuksiin ja kestävään tuotekehitykseen. Meidän tulee toteuttaa lentovero Ruotsin mallin mukaan, kuten Löfvenin ensimmäisessä hallituksessa. Meidän on panostettava julkiseen liikenteeseen. On epäoikeudenmukaista yksinomaan korottaa auton käyttöverotusta, niin kauan kuin yhteiskunta rakentuu autojen varaan eivätkä ihmiset pärjää ilman niitä. Tarvitsemme enemmän tuulivoimaa ja aurinkoenergiaa, sekä ongelmallista ydinvoimaa ainakin siirtymäajan. Meidän on lisättävä hiilinieluja asiantuntemukseen nojaten. Meidän on kannettava vastuumme maana, eikä syytettävä yksilön kulutusvalintoja.

Foto: SDP bildarkiv

Foto: SDP bildarkiv

Tukien pitää auttaa, ei syödä energiaa

Sosiaalitukijärjestelmää tulee vahvistaa ja yksinkertaistaa. Uskon vahvasti SDP:n kolmitasoiseen yleisturvamalliin: tarveharkintainen takuutaso, syyperusteinen yleistaso ja aktiivitaso, joka palkitsee aktiivisuudesta (päinvastoin kuin niin sanottu aktiivimalli). Ihmisten ei tarvitse sinkoilla luukulta toiselle eri elämänvaiheissa. Yleistason tuki koskee muun muassa opiskelijoita, työttömiä ja vanhempainvapaalla olevia. Ansiosidonnainen tuki säilyy. Työnteko kannattaa aina. Kannustinloukut katoavat. Uusi tulorekisteri mahdollistaa uudistuksen käytännössä ja teknisesti.

Foto: Lina Enlund

Foto: Lina Enlund

Minä sanon KYLLÄ!

Kyllä taatulle suomenkieliselle ja ruotsinkieliselle palvelulle. Kyllä tasa-arvoa lisäävälle perhevapaauudistukselle (SDP:n malli on erinomainen, myös muita hyviä malleja on esitetty). Kyllä inhimilliselle turvapaikka- ja pakolaispolitiikalle, joka ei lähetä ihmisiä kuolemaan, eikä riko perheitä. Kyllä YK:n suositusten mukaiselle ulkomaanavulle, joka on 0,7 prosenttia bruttokansantuotteesta. Kyllä pienemmille opetusryhmille. Kyllä lakialoitteelle suostumuksellisesta seksistä. Kyllä kovemmille tuomioille raiskauksesta, seksuaalisesta häirinnästä ja pahoinpitelystä. Kyllä harmaan talouden ja veropaon aktiiviselle torjunnalle. Kyllä kokeilulle säätää ilmastovaikutuksia arvonlisäverolla. Kyllä toisen asteen maksuttomalle koulutukselle ja pidennetylle oppivelvollisuudelle. Kyllä ammattiopintoihin panostamiselle. Kyllä eläkeläisköyhyyden poistamiselle SDP:n eläkepoliittisen ohjelman mukaisesti. Kyllä Rantaradan kaksoisraiteelle. Kyllä Hanko-Hyvinkää-radan sähköistämiselle. Kyllä koko maan kattavan palvelun takaavalle taksilaille. Kyllä oikeudenmukaisemmalle Suomelle.